Karjeras nedēļas noslēgumā 1.-12. klašu skolēniem notika projektu diena „Es un karjera”.
Tās laikā katra klase tikās ar diviem profesiju pārstāvjiem, lai noskaidrotu, cik patiesi vai aplami ir pašu priekšstati par šīm profesijām. Skolā viesojās vetārste, zootehniķe, karavīrs, ugunsdzēsējs un policists, biškopis/mežkopis, pārtikas tehnoloģe, pavāre, juriste un dizainers.
Pēc tam klases izvērtēja nedēļas laikā piedzīvoto, pievēršot uzmanību, kā mainījušies priekšstati par iepazītajām profesijām, kas pilnveidojams Karjeras nedēļas organizēšanā nākamajā gadā.
Projektu dienas noslēgumā klases pulcējās skolas zālē, lai iepazīstinātu pārējos ar atziņām par Karjeras nedēļu. Klases bija radoši pastrādājušas- sagatavoti ne tikai informatīvi plakāti vai prezentācijas, bet arī video un iestudētas etīdes.
Interesanti bija skolēnu piemēri par stereotipiem saistībā ar dažādām profesijām, piemēram, 11. klase atzina, ka līdz šim par karavīriem bijis priekšstats, ka viņi pārsvarā ir skarbi vīrieši, kuriem nav nepieciešams intelekts, 6. klases skolēni domājuši, ka pārtikas tehnologs ir gandrīz tas pats, kas pavārs. 7. klases skolēni pārliecinājušies ka zootehniķis veic citus pienākumus nekā vetārsts. 8. klase atzina, ka viņu priekšstatos šķitis, ka ar biškopību nodarbojas galvenokārt tikai gados veci cilvēki.
Izvērtējot Karjeras nedēļu, skolēni atzina, ka šādām nedēļām ir liela nozīme. 11. klase atzina, ka “Karjeras nedēļa ir labs un noderīgs ķieģelītis mūsu nākotnes ēkai”.
Paldies klašu audzinātāju metodiskajai komisijai par ieguldīto darbu, plānojot un īstenojot aktivitātes Karjeras nedēļā!
Īpašs paldies atsaucīgajiem profesiju pārstāvjiem- Baibai Ševcovai, Dailim Kadilim, Daigai Putenei, Ievai Ogorodovai, Sandrim Vaivaram, Krišum Muktupāvelam, Sanitai Kadancevai, Aivaram Dārzniekam, Alvim Makejevam un Dacei Osei!

12080127_1650012021931555_6303575765584705831_o

12068660_1650011595264931_4491596797944587911_o 12068660_1650011691931588_6921603772297074752_o  12080246_1650011848598239_5028257856589774656_o 12087880_1650011941931563_491062451315413076_o 12087886_1650012081931549_2570381922777422890_o 12109747_1650011588598265_4890169539075831908_o 12113338_1650011661931591_7445020146316944634_o 12138542_1650011878598236_8933691545050691864_o

Karjeras nedēļā arī pirmsskolas bērnu grupiņas aktīvi darbojās un izzināja dažādas profesijas.
Pirmdien, gatavojoties teātra izrādes “Detektīvi Minjoni” apmeklējumam, pirmsskolas bērni iepazinās ar izrādes personāžiem, noskaidroja, ko nozīmē būt par aktieri un kā pasaka top par izrādi.
Otrdien pirmsskolas grupiņu bērni tikās ar frizieri Ināru Morozovu un ieguva modernas frizūras, bet trešdien tika gatavotas rotas no dabas materiāliem, krāsainiem makaroniem un kokteiļu salmiņiem.
Sevišķi radoša bijusi tērpu modelēšana ceturtdienā, kad mazajiem māksliniekiem stila konsultācijas sniedza 4. klases skolēni. Šajā dienā 2.–3. gadīgie bērni izrotāja cepures, 4. gadīgie bērni noformēja šalles, izmantojot agroplēvi, un 5. gadīgie bērni modelēja princešu un burvju apmetņus no agroplēves, bet 6. gadīgie bērni modelēja tērpus no dažādiem lietotiem apģērbiem, piešķirot vecajiem apģērbiem otro dzīvi.
Karjeras nedēļas noslēgumā pirmsskolas bērnu grupiņas organizēja Modes skati, demonstrējot sagatavotos tērpus, rotas un aksesuārus, kā arī iemaņas frizūru veidošanā. Modes skates laikā mazie dalībnieki dziedāja dziesmiņas, kas bija veltītas iepazītajām profesijām.
Lielum lielais paldies pirmsskolas audzinātājām un auklītēm pa
r ieguldīto enerģiju un izdomu, lai īstenotu tik radošu un aktīvu profesiju nedēļu!

12080349_1649998135266277_5829239322884716926_o12094742_1649997575266333_6111732643623668164_o

 

 

 

 

 

 

 

 

12068577_1649997711932986_7206188570913428506_o 12120001_1649997858599638_1431192479839215799_o

 

 

Karjeras nedēļas laikā Lizuma vidusskolas skolēni paguvuši ļoti daudz- notikušas ne tikai klašu mācību ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem un skolēnu individuālie apmeklējumi Lizuma uzņēmumos, izzinot dažādu profesiju pārstāvju darbu, bet arī ņemta aktīva dalība Gulbenes novada piedāvātajos Karjeras nedēļas pasākumos, kā arī notikušas mācību un klases stundas par karjeras tēmām.
Vairākas klases apmeklēja SIA “Skrīveru Saldumi” ražošanas cehu Lizumā, atzīstot, ka konfekšu tīšana un pārtikas tehnologa darbs ir ne tikai ļoti atbildīgs un grūts, bet arī radošs. Savukārt 7. klases skolēni ar audzinātāju Ivetu Roziņu devās ekskursijā uz zirgu sētu „Purenes” un piedalījās konkursā „Laiks laukiem”, izveidojot video sižetus par to.
9. klase devās mācību ekskursijā uz Z/S „Lācīši”, Gulbenes policijas iecirkni un „Tālavas Ķēniņa alus” ražotni, bet 10. un 11. klase- uz “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” Gulbenes filiāli un Gulbenes slimnīcu, kā arī tikās ar kūku bodes „Gardums” kūku cepēju I. Veismani.
Tāpat daudzas klases apmeklēja citus Lizuma vietējos uzņēmumus- Lizuma pagasta pasta nodaļu, pagasta pārvaldi un aptieku.
Skolēni atzina, ka ļoti vērtīga esot bijusi skolas piedāvātā iespēja individuāli iepazīt dažādas profesijas Lizuma pagastā. Skolēni izrādīja interesi iepazīt pārtikas tehnologa, grāmatveža, manikīrista, konfekšu tinēja, mēbeļu amatnieka un zootehniķa profesijas.
No Gulbenes novada piedāvātajiem pasākumiem skolēni atzinīgi novērtēja iespēju piedalīties profesiju darbnīcās Valmieras Tehnikuma Rankas teritoriālajā struktūrvienībā, orientēšanās uzņēmumos Gulbenē un skolu komandu profesiju spēlēs.
Nedēļas laikā gan audzinātāji, gan priekšmetu skolotāji centušies mācību stundās aktualizēt dažādus karjeras jautājumus- prasmju un dotumu izzināšana, profesiju izvēle nākotnē un tās izaicinājumi.
Kopumā skolēni atzina, ka nedēļa esot bijusi ļoti piepildīta un vērtīga, jo varēja reāli un praktiski izzināt profesijas, kuras interesē vai piesaista.

12068548_1649989938600430_6726583893333598377_o 12132513_1649989935267097_4841227856368614094_o 12132580_1649990341933723_760429269344425058_o 12113468_1649989941933763_8114021577901986423_o 12087707_1649989965267094_1894620821815563352_o12088209_1649990411933716_4797127937763949899_n12068514_1649989968600427_7028394475455552006_o12140086_1649990171933740_6302663420102882413_o12068837_1649990811933676_4217100936395819356_o

Karjeras nedēļas laikā Lizuma vidusskolā viesojās S. Semjonovs un J. Ķirpītis, lai 11.-12. klašu skolēniem demonstrētu filmu “Ziloņiem pa pēdām”, kurā atspoguļota situācija Šrilankā pēc 10 gadiem, kad to izpostīja cunami.
Pēc tam viesi vadīja diskusiju ar skolēniem un skolotājiem par starptautiskās palīdzības nozīmi un tās ietekmi pasaulē ilgtermiņā.
Diskusijas laikā aktualizējās arī bēgļu jautājums, par kuru šobrīd diskutē ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Kopumā tika secināts, ka bēgļu jautājumā nevar tik viennozīmīgi formulēt viedokli, taču daudz ko var ietekmēt mūsu katra personīgā attieksme un nostāja tajā brīdī, kad viņi ieradīsies Latvijā.

12109848_1649808081951949_1930889974947762315_o

2. oktobrī visā Gulbenes novadā, tai skaitā arī Lizuma vidusskolā, tika atklāta Karjeras nedēļa, kuras mērķis šogad ir mazināt stereotipus un klišejas par dažādām profesijām.
Lizuma vidusskolas 1.-12. klases skolēni bija sagatavojuši savu Karjeras nedēļas afišu un iepazīstināja skolas biedrus, ko ieplānojuši paveikt Karjeras nedēļā. Jāuzteic 8. klases afiša, kas bija viena no radošākajām.
Afišas pēc pasākuma tika piestiprinātas skolas mazajā zālē, kur visas nedēļas garumā skolēni varēs sekot līdzi aktivitāšu norisēm.
Šogad klašu kolektīvi ne tikai izmantos Gulbenes novada piedāvājumu, bet arī Lizuma vidusskolas sagatavoto piedāvājumu, piemēram, individuāli vai grupās apmeklēs dažādu profesiju pārstāvjus Lizumā un satiksies ar dažādu profesiju pārstāvjiem skolā, kā arī pievērsīsies karjeras jautājumiem audzināšanas stundās.
Savukārt pirmsskolas bērni šajā nedēļā iepazīs aktieru un šuvēju profesijas, kā arī praktiski apgūs rotu gatavošanas un modelēšanas prasmes, lai sagatavotos lielajai modes skatei Karjeras nedēļas noslēgumā piektdien.

12095291_1649802685285822_6023506958489173399_o

12087693_1649802785285812_2472067778511903190_o  12141157_1649802711952486_5293873697243427810_o

Lepojamies ar mūsu skolas skolotājiem Anitu Kostigovu un Sandri Rakauski, kuri piedalījās starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”, kas vienlaicīgi norisinājās gandrīz simts pasaules valstīs. Akcijas mērķis bija vienot bērnus un jauniešus visā pasaulē, lai, kopīgi izglītojoties un iepazīstot globālos izaicinājumus, sniegtu padomus un piedalītos ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.
Lizuma vidusskolas skolotāji sagatavoja un vadīja audzināšanas stundas 10. un 5. klasei, kas bija saistītas ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
Latvijā Pasaules lielāko mācību stundu koordinēja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

12109996_1649799645286126_9025968148144518379_o 12113325_1649799915286099_5431110591444845956_o

Neviens nevar likt tev justies mazvērtīgākam bez tavas līdzdalības. /E.Rūzvelta/
Kalendārs
novembris 2015
P O T C P S Sv
« Okt    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30