20181212_113035
20181212_113035
Ir dāvāšanas prieks un saņemšanas prieks. Noteikti gandarījums ir kā dāvanas devējam, tā dāvanas saņēmējam. Ziemassvētku laiks mums bērnudārzā ir izvērties par Pateicības laiku.
Jau pirmajā Adventē prieku sagādāja Lizuma pagasta pašvaldība, dodot iespēju bērniem izgreznot mazo eglīti, kas atrodas pie bērnudārza ar krāsu lampiņām.
Paldies Lizuma pagasta pašvaldībai!

Mīļi pateicamies par dejas priekšnesumam nepieciešamajiem šūtajiem 10 spilventiņiem.
Paldies Zandai Roziņai!
Lielu prieku visiem bērnudārza bērniem sagādāja dāvinājums mūsu Cepšanas darbnīcai: mīklas rullīši, piparkūku cepamās formiņas, silikona keksu cepamās formiņas, mērglāzes un mērkarotes.
Paldies Dagmārai Jermacānei - Špatei un Lāsmai Lancmanei !

ozio_gallery_nano