IMG_4957
IMG_4957
Maijs ir bagāts ar svinamām dienām. No tām vismīļākās bērnudārzā mums ir māmiņu un ģimenes dienas. Bērni ir dažādi. Ģimenes arī ir dažādas. Nolēmām apvienot abas svinamās dienas vienā nedēļas notikumā – vecāku nedēļā ar noslēguma pasākumu „Ģimenes diena”. Mūsu iecere - aicināt vecākus tieši un aktīvi piedalīties bērnudārza ikdienas notikumos, ciema kukulim atnesot: stāstāmu pasaku, parādīt mājas mīļdzīvniciņu, aizvest bērnu kādā tuvā ekskursijā pa Lizumu, uzaicināt uz savu darba vietu un pastāstīt par savu profesiju, organizēt nodarbību darbnīcas veidā…


Vecāku nedēļā bērni devās ekskursījā uz „Dimdiņiem” - paldies Elizabetes tētim Jānim Dzenim, kurš noorganizēja šo ekskursiju. Auklīte Daina aicināja visus uz Aptieku. Matīsa mamma mūms atļāva izstaigāt veikalu un iejusties pārdevēja lomā pie kases. Aināra mamma atnesa mums trusīšus, kurus bērni varēja paturēt rokās. Kristera vecmamma vadīja nodarbību, kur no salvetēm bija jāgatavo puķes; gājām rotaļās. Kerijas mamma atnesa kāmīti, kuru bērni varēja apskatīt. – Paldies no 6 gadīgo grupas bērniem un darbiniekiem!
Piecgadnieku grupa tikās ar Niko mamma Evita no lielās bibliotēkas, kura lasīja bērniem grāmatas. Kopā ar Luīzes mammu gatavojām kokteilīšus. Teodora mamma noorganizēja ekskursiju uz z/s „Brīvzemnieki” fermu. Vēl, ja laika apstākļi atļaus, Mārtiņa mamma organizēs pārgājienu. Paldies!
Nedēļas noslēgumā lielākie bērni savu „paldies” ģimenēm izdziedāja koncertā, uzdāvinot arī sagatavotos apsveikumus.
Paldies vecākiem no visu grupu bērniem un darbiniekiem par atsaucību – bērni ir laimīgi, ja mājas sajūta turpinās arī bērnudārzā. Bērni ir lepni, kad viņu vecāki atnāk uz bērnudārzu, iesaistoties grupas ikdienas notikumos. Tas stiprina gan bērnu pašapziņu, gan viņu ģimenes izjūtu.
Vecāku nedēļa paredzēta kā akcija ar turpinājumu. Šī nedēļa ir ilgstošākas ieceres sākums – rosināt bērnu ģimenes – vecāku, īpaši vecvecākus - savu iespēju robežās vairāk iesaistīties bērnudārza ikdienas dzīvē. Paldies un uz tikšanos!

ozio_gallery_nano