Skolas domi 2018./2019. gadā veido

2 gadnieku grupa - Signe Pērkona

3 gadnieku grupa - Lāsma Lancmane

4 gadnieku grupa - Diāna Graumane

5 gadnieku grupa - Dagmāra Jermacāne- Špate

6 gadnieku grupa - Laila Pliena

1.klase - Jānis Rautmanis

2. klase - Mārīte Zvirgzdiņa

3. klase - Evita Šuļja

4. klase – Baiba Ševcova

5 .klase - Indra Traidāse- Bazaleli

6.klase - Kristīne Kliedere

7. klase - Elita Dūte

8.klase - Ina Heisele

9. klase -Dināra Popa

10.klase - Janīna Ozoliņa

11. klase - Larisa Penteļejeva

12. klase - Ļubova Grigorjeva

Skolēnu pārstāvji :

Amanda Sirmā

Dāvis Deivids Bukovskis

Skolotāju pārstāvji:

Inese Dambe,

Dace Eihmane

Inga Sebre,