2018./2019. gada vecāku padome

2 gadnieku grupa - Signe Pērkona

3 gadnieku grupa - Lāsma Lancmane

4 gadnieku grupa - Diāna Graumane

5 gadnieku grupa -Dagmāra Jermacāne- Špate

6 gadnieku grupa - Laila Pliena

1.klase - Jānis Rautmanis

2. klase - Mārīte Zvirgzdiņa

3. klase -  Evita Šuļja

4. klase – Baiba Ševcova

5 .klase - Indra Traidāse- Bazaleli

6.klase - Kristīne Kliedere 

7. klase - Elita Dūte 

8.klase -  Ina Heisele

9. klase -Dināra Popa

10.klase - Janīna Ozoliņa

11. klase - Larisa Penteļejeva

12. klase -  Ļubova Grigorjeva