Tālr./fakss: +371 64473732; lizuma.vidusskola@gulbene.lv

LIZUMA VIDUSSKOLA

Lizuma vidusskola - skola dzīvei!

Vārda dienu šodien svin: Sandis, Uldis, Ulvis

received_2030767133871140
received_2030767133871140
   Pavasara brīvdienas skolotājas Inga Sebre un Nanija Biezā kopā ar Gulbenes 2. vidusskolas kolēģēm aizvadīja projekta “Culture of Learning” mācību vizītē Velsā.
Projekta pirmajā dienā Swansea izglītības centrā bija kopīga tikšanās ar delegātiem un galvenajiem partneriem Velsā. Tika nosaukti mācību vizītes mērķi. Projekta vadītāji iepazīstināja ar izglītības sistēmu Velsā.


Otro dienu aizvadījām St Joseph’s Secondary School and 6th Form Centre Port Talbot. Bija iespēja ielūkoties mācību stundās, vērot skolotāju un skolēnu darbu. Skolas vadītāji, galvenokārt vīrieši, rādīja prezentāciju, stāstīja par skolotāju darba plānošanu un pārbaudes sistēmu skolā. Bija iespēja diskutēt par apskatītajām problēmām. Šī skola aprobē jauno izglītības saturu valstī, ir pilotskola.
Ar skolu mūs iepazīstināja vairāki vecāko klašu skolēni, kas centās arī atbildēt uz visiem jautājumiem. Mācību stunda skolā ir 50 min gara. Mācību gads sākas 1. septembrī, beidzas jūlija vidū, visas brīvdienas ir 2 nedēļas garas. Skolā ārpusklases pulciņu nodarbību nav. Ir gan atpūtas, gan mācību telpa skolēniem. Tā kā skolā mācās vairāk nekā 800 skolēni, tad ir dubultstundas un starpbrīži ir dažādos laikos.
Projekta trešajā dienā Swansea izglītības centrā Gareth Evans stāstīja un rādīja prezentāciju par blogu veidošanas iespējām un to izmantošanu skolotāju darbā. Tad delegāti strādāja grupās, apspriežot, apkopojot idejas, viedokļus, kādam ir jābūt labam skolotājam un labam mācību procesam.
Projekts turpinājās Kārdifā, Greenway Primary skolā, kur mūs iepazīstināja ar mācīšanas un mācīšanās procesu šajā izglītības iestādē. Mums bija iespēja vērot 2 mācību stundas: 2. klasē (6 -7 g. veci bērni) un 5. klasē (9 – 10 g.).
Projekta piektajā dienā devāmies uz vēl vienu skolu Kārdifā - Trowbridge Primary school, apskatījām skolu, skolas apkārtni. Bija iespēja vērot mācību stundu 2. klasē (6 -7 g.).
Abas skolas bija ļoti labi aprīkotas, piemērotas atbilstošā vecuma bērniem. Skolu apmeklējumos redzējām, ka līdz 7 gadiem klasēs strādā skolotājs un 2 skolotāja palīgi, bet pēc 7 gadiem - skolotājs un 1 skolotāja palīgs. Skolēni stundās strādā grupās pēc zināšanu līmeņiem un veic atšķirīgus uzdevumus par noteiktu tēmu. Piem, valodas stundā viena grupa saliek vārdus no burtiem, citi liek teikumus no vārdiem, cita grupa veido teikumu ar doto vārdu, citi noraksta teikumu. Pēc vērotā secinājām, ka mācīšanas un mācīšanās sistēmas mums ir atšķirīgas. Interesanta lieta, ka skolotājam nedēļā ir viena metodiskā diena, un klasē šajā dienā strādā cits skolotājs, kurš visu laiku rotē pa klasēm.
Velsā aizvadītā nedēļa pagāja ātri. Izbaudīts pavasaris, iepazīta citas valsts izglītības sistēma.

ozio_gallery_nano

45x45 dr45x45 tw45x45 fb45x45 blog

Laika apstākļi

Stundu saraksts

stundu saraksts

Ēdienkarte

gezond eten

Skolas autobuss

skolas autobuss

Pasākumu plāns

kal 1

Labākie mācībās

labaki